Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr 5/ZPOIA/OKK/2013

Absolwent WBiA Politechniki Szczecińskiej. Dyplom 2007. Absolwent SGH, Podyplomowe Studia Mened żerskie dla Deweloperów ( 2014-2015 )

W latach 2005-2011 członek zespołu DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA. W tym czasie było odpowiedzialny za projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze takich budynków jak : Zespół budynków komunalnych, mieszkalno-usługowych przy ulicy Puławskiego we Wrocławiu ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym), Zabudowa wielorodzinna oraz kompleks budynków mieszkalnych dla osób w podeszłym wieku przy ulicy Tańskiego w Stargardzie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ) , koncepc j a u r b a n i s t y c z n a zagospodarowania wysp międzyodrza w Szczecinie, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji terenów pofabrycznych przy ulicy Tylnej w Łodzi ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ) , kompleks sportowo-edukacyjny zespołu budynków centrum edukacji międzynarodowej we Wrocławiu ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zespół zabudowy mieszkalnej przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), osiedle apartamentowo-usługowe New Hill Park w Warszawie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zespół apartamentowo usługowy Nowe Orłowo w Gdyni ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zabudowa mieszkalno-us ługowa Art-Modern przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), rozbudowa Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ), Muzeum II Wojny w Gdańsku ( WYRÓŻNIENIE w konkursie architektonicznym ).

W latach 2013-2015 członek zespołu S.A.M.I. Architekci sp. z o.o. W tym czasie pracowałprzy projektowaniu i realizacji budynków mieszkalnych, apartamentowych oraz osiedli mieszkaniowych w Warszawie, m.in. osiedle mieszkaniowe Stacja Kazimierz ( 20 000 m2 PUM ). Od 2016 założyciel i współwłaściciel w firmie MID sp. zo.o. sp.k.