Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr 5/ZPOIA/OKK/2013

Absolwent WBiA Politechniki Szczecińskiej. Dyplom 2007. Absolwent SGH, Podyplomowe Studia Mened żerskie dla Deweloperów ( 2014-2015 )

W latach 2005-2011 członek zespołu DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA. W tym czasie było odpowiedzialny za projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze takich budynków jak : Zespół budynków komunalnych, mieszkalno-usługowych przy ulicy Puławskiego we Wrocławiu ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym), Zabudowa wielorodzinna oraz kompleks budynków mieszkalnych dla osób w podeszłym wieku przy ulicy Tańskiego w Stargardzie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ) , koncepc j a u r b a n i s t y c z n a zagospodarowania wysp międzyodrza w Szczecinie, koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji terenów pofabrycznych przy ulicy Tylnej w Łodzi ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ) , kompleks sportowo-edukacyjny zespołu budynków centrum edukacji międzynarodowej we Wrocławiu ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zespół zabudowy mieszkalnej przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), osiedle apartamentowo-usługowe New Hill Park w Warszawie ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zagospodarowanie terenu oraz modernizacja budynku Urzędu Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zespół apartamentowo usługowy Nowe Orłowo w Gdyni ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ), zabudowa mieszkalno-us ługowa Art-Modern przy ulicy Wólczańskiej w Łodzi ( I NAGRODA w konkursie architektonicznym ), rozbudowa Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ( II NAGRODA w konkursie architektonicznym ), Muzeum II Wojny w Gdańsku ( WYRÓŻNIENIE w konkursie architektonicznym ).

W latach 2013-2015 członek zespołu S.A.M.I. Architekci sp. z o.o. W tym czasie pracowałprzy projektowaniu i realizacji budynków mieszkalnych, apartamentowych oraz osiedli mieszkaniowych w Warszawie, m.in. osiedle mieszkaniowe Stacja Kazimierz ( 20 000 m2 PUM ). Od 2016 założyciel i współwłaściciel w firmie MID sp. zo.o. sp.k.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej - nr 13/ZPOIA/OKK/2012

Absolwentka WBiA Politechniki Szczecińskiej. Dyplom 2007.

W latach 2007-2015 członek zespołu STUDIO A4 Spółka projektowa z o.o. odział w Szczecinie , od 2013 r oddział w Warszawie.W tym czasie uczestniczyła przy projektach koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych oraz pełniła nadzór nad ich realizacją : projekt biura Modehpolmo w Domu Kupca w Szczecinie, Szkoła językowa Speak-Up w Domu Kupca w Szczecinie, rewitalizacja części kwartału 'C' w Stargardzie Szczecińskim ( BUDOWA ROKU 2012- NAGRODA II st / MODERNIZACJA ROKU 2012 –WYRÓŻNIENIE ), Rewitalizacja kwartału 23 w Szczecinie, zabudowa usługowo-mieszkalna kwartału staromiejskiego w Stargardzie wraz z projektem wnętrz centrum handlowego, koncepcja przebudowy wejścia do budynku Pazim w Szczecinie wraz z aranżacją wnętrza holu, koncepcja aranżacji wnętrza restauracji Cafe 22 w Szczecinie; Koncepcja budynku apartamentowego przy ulicy Górnośląskiej w Warszawie, współpraca przy realizacji budowy osiedla 'Zielona Italia' w Warszawie, budynek mieszkalny, wielorodzinny przy ulicy Szklanych Domów w Warszawie. Ponadto jest autorką licznych projektów aranżacji wnętrz domów prywatnych oraz lokali usługowych.

Od 2016 założyciel i współwłaściciel w firmie MID sp. zo.o. sp.k