LOKALIZACJA – Węgorza

STATUS – koncepcja

PROJEKTANT – Maciej Dumin

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania cmentarza komunalnego w węgorzy.