LOKALIZACJA – Nowe Warpno

STATUS – koncepcja

PROJEKTANT – Maciej Dumin, Michał Kędzia, Regina Wypych

Koncepcja konkursowa na projekt parku o powierzchni 1,4 ha znajdującego się wokół XIX-wiecznego pałacu w Nowym Warpnie. Założeniem podstawowym było zmodernizowanie ogrodu , kładąc nacisk na ekspozycję istniejącego budynku pałacowego oraz organizację funkcji rekreacyjnych zintegrowanych z wodą. Całość założenia spięto układem pomostów ściśle związanych z zagospodarowaniem terenu.