wizualizacjaOferujemy prace projektowe obejmujące każdy etap inwestycji.
Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje :
-studia programowe
-analizy chłonności działki
-uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
-programy funkcjonalno przestrzenne
-koncepcje urbanistyczne
-wizualizacje
-wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze
-doradztwo oraz nadzory autorskie
-sporządzanie materiałów marketingowych promujących inwestycję
-przedmiary, kosztorysy, opiniowanie, ekspertyzy
-inwentaryzacje
-projekty wnętrz
-projekty zieleni