OBIEKT : ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA MIESZKANIOWEGO

LOKALIZACJA : NOWOGARD

POWIERZCHNIA : 800 m2

REALIZACJA : 2016 / 2017 r.

ZAKRES : PROJEKT, NADZÓR AUTORSKI

Rewitalizacja przestrzeni półpublicznej w otoczeniu istniejących bloków mieszkalnych przy ulicy Zielonej w Nowogardzie. Rozwiązanie problemów komunikacyjnych osiedla poprzez stworzenie dodatkowych miejsc postojowych, budowę nowego układu dróg pieszych i pieszojezdnych, małą architekturę oraz aranżację zieleni.